Privacy Policy

Football Know How

PRIVACYBELEID VAN FOOTBALL KNOW HOW

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die FOOTBALL KNOW HOW verwerkt van haar leden, sponsors, deelnemers of partners.

Indien u klant wordt van FOOTBALL KNOW HOW of om een andere reden persoonsgegevens aan FOOTBALL KNOW HOW verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren uw om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

FOOTBALL KNOW HOW Dettifossstraat 33, 41363 BX Almere – KVK: 77465032

2. Welke gegevens verwerkt FOOTBALL KNOW HOW en voor welk doel
2.1 In het kader van aanmeldingen voor programma’s en informatieaanvragen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv voetbalclub en positie.

2.2 FOOTBALL KNOW HOW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het deelnemen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw  aangevraagde informatie of het afhandelen van de verkregen informatie;
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van FOOTBALL KNOW HOW.
2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar je ervaringen met FOOTBALL KNOW HOW en u te informeren over de ontwikkelingen van FOOTBALL KNOW HOW.

E-mail berichtgeving (opt-out):

FOOTBALL KNOW HOW gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het deelnemen van FOOTBALL KNOW HOW te kunnen sturen.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
FOOTBALL KNOW HOW
verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van deze periode.  Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft FOOTBALL KNOW HOW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt FOOTBALL KNOW HOW gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst volgens de AVG normering.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de administratie van FOOTBALL KNOW HOW kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FOOTBALL KNOW HOW zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop FOOTBALL KNOW HOW uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie via info@football-know-how.com.

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Scroll naar boven